Pusztinai zeneovi és egyéb foglalkozások hete

Június 18-22. között a pusztinai gyermekek és szülők részt vettek egy hetes játékos foglalkozásokon. A következőkel lehetett ismerkedni: újságírás, diafilm vetítés, kreatív ének, színjátszókör, zeneovi.

 

 

Pénteken a záróműsor keretében majd minden csoport bemutatta mit tanult ezen a héten.
A záróműsort követte a tanévzáró ünnepségünk. Itt felléptek a év során legkiemelkedőbb teljesítményű gyerekeink, akiket kis ajándékkal jutalmaztuk a „Pusztinai Házért” Egyesület részéről.

 

 

Nagyon szép ünnepségen vettünk részt.
Köszönet Gelányi Anikónak és társainak a sok szép foglalkozásért.

 

Nyisztor Ilona

 

 

Pusztinán mindig történik valami. Biztos azért, mert van akikkel (lelkes, nyitott gyerekek), és azért, mert mindig megtalálják a falut azok az emberek, akik szeretnének is valamit tenni ezekért a lelkekért.

 

 

Így volt ez az elmúlt héten is. Zeneovi, kórus, baba-mama játékok, színjátszókör fogadta a kisebb és nagyobb kíváncsiskodókat. Édesanyák apróságaikkal, óvódások, kis- és általános iskolások vettek részt a két magyarországi önkéntes programjain. Az én gyerekeim is részt vettek a nekik szóló programokon, ami nagy élmény volt számukra.

 

 

Az ott ért élmények még élénken élnek bennük. Mindennapjainkban gyakran visszatérnek olyan szöveg- vagy dalrészletek, variációk, amiket pusztinai ottlétük alatt szedtek fel.
Ha csupán a záróelőadás alatt izgatottan csillogó szemekre emlékszem, gondolom, nem csak az én gyerekeimnek volt nagy élmény, hanem a többi, helybéli fiatalnak és anyukának is. Új ismeretekkel, élménnyel, barátságokkal lettek gazdagabbak. Büszkék lehetnek magukra, hogy előadhattak egy olyan kórusművet, amit alig egy pár nap leforgása alatt sajátítottak el.

 

 

Jó, hogy van a Pusztinai Magyar Ház, ahol helyet kap minden olyan rendezvény, esemény, ami a falu életében fontos. Így vált ez a Ház biztos logisztikai és információs (köz)ponttá a magyar állampolgárság iránt érdeklődők és az ebben az ügyben dolgozók számára is.

 

 

Az elmúlt héten itt találkoztam az ügyfelekkel, és innen indultam ki csillagtúra formájában a környező falvakba. Így sikerült végigjárnom a környező csángó falvakat, Szerbek, Kukujéc, Esztrugár, és így tudtam eljutni a távolabbi, engem rég visszaváró, falvakba is: Forrófalva, Klézse, Trunk, Szitás, Bahána. 42 személyt szólítottam meg, akiknek eligazítással, felvilágosítással szolgáltam. Ezek közül 11 személynek zártam le a dossziéját.

 

Kosztándi Tímea

 

2012.06.28

<<<