Húsvéti készülődés és tojásfestés

Mint minden esztendőben, idén is nagy örömmel várjuk a húsvétot. Húsvét előtt pár nappal, a nagyhéten egy kis örömet szereztünk magunknak a tojásírással, festéssel, húsvéti díszítések készítésével, nagyböjti énekekkel, amit március 27-én 14 órai kezdettel tartottunk a Pusztinai Magyar Házban.
Minden gyerek aki jár a magyar anyanyelvi oktatásra hozott magával 2 tojást, hogy abból majd szépen írott tojást készítsen.

 

 

Hogy jól sikerüljön és hiteles legyen a tojásírás 3 anyuka, nagymama segített bennünket: Kiss Katalin, Mátyás Marika, Kovács Anna. Ők már írnak tojást rendelésre is a falusiaknak.
Így három csoportra osztottuk a gyerekeket, és pusztinai mintákkal díszítettük fel a tojásokat: szélmalom, cserefalapi, fenyőágas, fecskefészek, patkó, papucs, hintó.

 

 

A kesicét – az eszköz amivel tojást lehet írni – minden gyerek saját magának készítette el, amit forró viaszba mártott és a kiválasztott mintát írta a tojásra. A viasszal írott tojásokat beraktuk hideg veres festőbe, és mikor láttuk, hogy a festő befogta, kivettük, hagytuk száradni, és egy meleg ronggyal majd letöröltük róla a viaszt.

 

 

Míg megszáradtak a tojások, addig készítettünk színes kartonpapírból díszeket, amivel nagyon szépen kicifráztuk a Magyar Házat. Munkaidő alatt énekeltük a nagyböjti énekeket: „Lehullott a Jézus vére”, „Aranymiatyánk”, „A fényes nap immár lenyugodott”, stb.
A munkánkból már haza is vittünk, hogy megmutassuk a szüleinknek is mivel foglalkoztunk, de a Magyar Háznál is egy szép kiállítást raktunk össze belőlük.
Spataru Adrián, Kovács Krisztián, Kovács Gábor és furulyás tanítványaik furulyáltak nekünk, hogy még jobb kedvet adjanak a sikeres munkánkhoz.

 

 

Köszönet a jó tanárainknak: Bilibók Jenőnek, Rosu Annának, hogy annyira szorosan foglalkoznak a gyerekekkel.
Köszönet Bartha Magdónak, Lajos Katalinnak, Nisztor Demeternek, hogy rendelkezésünkre álltak, segítettek, így nagyon jól sikerült a tojásfestés programunk.

 

Nyisztor Ilona

 

2013.03.30.

<<<