Rovásírással ismerkedtek a pusztinai gyerekek

Múlt év novemberében Szakács Gábor levelet írt a Moldvai Cángómagyarok Szövetségének, hogy jönne Csángóföldre rovásírást tanítani a gyerekeknek és az érdeklődőknek. Az MCSMSZ munkatársai nem nagyon láttak ebben fantáziát, nehéz olyan gyerekeknek régi magyar írásmódról, rovásírásról beszélni, amikor még a magyar betűkkel is néha gondban vannak. Azonban a szakértő kitartó maradt a szándékánál, hogy nekünk is elhozza, bemutatja ezt az írásmódot.
Hosszas levelezés után kialakult, hogy melyik helyszíneken lehetne ilyen előadást-foglalkozást is tartani a tanulóknak. Így négy helyszín tanárai jeleztek nyitottságot ez irányban, és így Pusztina, Lujzikalagor, Lészped és Bogdánfalva azok a falvak, ahol kipróbáljuk, hogy fogadják ezt a régi magyar írásmódot.

 

 

Hétfőn este meg is érkeztek Pusztinára – ez lévén az első előadási helyszín – Szakács Gábor rovásírás-szakértő és kollégája, Víg Sándor. Másnap – kedden, május 3-án – délután kettőtől volt az előadás és bemutató. Addig vendégeink a falut járták körbe, majd Frumószára is átmentek, ahol Neagu Adrián tanár óráját is felvették, ugyanis Sándor igyekezett mindent filmezni-fényképezni. Ebédre Pusztinára jöttek vissza, majd elkezdődött a bemutató is. Számítottunk arra, hogy Frumószáról is jön pár gyerek, de csak a két tanár érkezett, a gyerekek a másnapi felmérő dolgozatírásra készültek.
Szakács Gábor egy énekkel kezdte, amit gitárral kísért, ezzel sikerült lefoglalni az iskolai órák után már kissé nyugtalan-nyűgös gyerekeket is. Az ének után el kezdte a rovásírás ismertetését. Régi magyar írásnak nevezte, ami igaz is, és amit az ismerői akár titkosírásként is használhatnak. Elmagyarázta a szabályokat is: hogy a rovásírást jobbról balra haladva írjuk-olvassuk, ellenben a latin betűs írásmóddal, amely balról jobbra halad. Továbbá az írásmód egyszerűségéről beszélt, majd áttértek a tényleges írásra is. Ebben is a gyerekek érdeklődését kihasználva latin betűs szavakat íratott fel a táblára, majd a rovásírás ABC-vel a kezükben átírták a szavakat rovásbetűkre. Minden gyerek szeretett volna valamit felírni, majd átírni, még román szavakat is át lehetett rovásbetűsre írni. Láthatóan sikerült a gyerekek érdeklődését megfogni.

 

 

Az előadás végén pedig beszélt arról is, hogy a Kárpát-medencében számtalan helyen tanulnak rovásírással írni, ezzel kapcsolatban rovásíró versenyeket is szerveznek, Erdélyben idén Szamosújváron lesz ilyen verseny, és reményét fejtette ki, hogy Csángóföldön is akadhat olyan tanuló, aki elmehetne ilyen versenyre.
A vendégeink nem jöttek üres kézzel, Pusztinának is, Frumószának is csomagot állítottak össze, amely a rovásírás elsajátítását elősegítő tankönyvből, gyakorló füzetből, és más oktatásra alkalmas eszközből állt.
Úgy az előadás előtt, mint utána is lehetőségünk volt beszélni a moldvai magyarság helyzetéről, a tevékenységeinkről, sőt, még interjút is készítettek a „Pusztinai Házért” Egyesület elnökével, illetve a magyar tanárral, Bilibók Jenővel.

 

 

Szeretnénk megköszönni Szakács Gábor rovásírás-szakértőnek, hogy a kezdeti nehézségek ellenére is kitartó volt és eljött hozzánk és egy nagyszerű bemutatót tartott, köszönjük a hozott ajándékokat is, reméljük, hogy ezután is eljön, ismertetni a csángóföldi magyarokkal is őseink rovásbetűit, régi magyar írásunkat, és reméljük, hogy tőlünk is kerül olyan gyerek, aki, ha idén még nem is, de jövőben részt vehet a rovásírás-versenyen.
Kívánunk vendégeinknek kitartást terveik megvalósításában, erőt, hogy még sok helyszínre elvigyék és bemutassák, ismertessék ezt az ősi magyar írásmódot!

 

Bartha András

* * *

 

Előadás és bemutató a rovásírásról

A Pusztinai Magyar Ház vendége volt május 3-án Szakács Gábor kutató, rovásírás szakértő, a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője.
A kutató meglátogatta településünk jellegzetességeit. Megcsodálta a falu felújított templomát, amely az egyetlen olyan Moldvában, amelynek még Szent István király a védőszentje. Tájékozódott a helyiek vallási, oktatási, kulturális és szociális helyzetéről. Beszélt Bartha Andrással, a „Pusztinai Házért” Egyesület vezetőjével és Nyisztor Tinka helyi néprajzossal. Majd átment meglátogatni a közeli Frumósza települést, ahonnan az ottani magyar tanárokkal tért vissza a bemutatóra.
A szakértő bemutatta a rovásírás betűit, írásmódját és beszélt a rovásírás történetéről, jelentőségéről, szerepéről. A jelenlévő általános iskolai tanulók a bemutató alatt megtanulhatták ezt az írásmódot és ki is próbálhatták a szakértő biztatásával és segítségével. A legtöbben a saját nevüket írták át ezekkel a betűkkel, de olyan is volt, aki más rövidebb vagy hosszabb magyar vagy román szó átírásával próbálkozott.
A gyermekek hamar megtanulták a jelek írását és olvasását. A bemutató után a rovásírás gyakorlásához tankönyvet kaptak és meghívást a több éve rendszeresen megszervezett Kárpát-medencei Rovásírás Versenyre.

 

Bilibók Jenő

 

2011.05.04.

 

<<<