A Csíksomlyói Búcsún

Május 23-án hajnalban 3 órakor indultunk Pusztinából, hogy részt vehessünk a Csíksomlyói Búcsún úgy gyerekek, mind felnőttek. Nagy izgalommal vártuk a találkozást a Csíksomlyói Szűzanyánkkal, és újra elénekelhessük a szép Mária-énekeinket a körmeneten és a hegyen hajnalban, várva a napfeljövetelt.

 

 

A csángó miséről sem maradtunk le, amelyik délután 5 órakor volt a Kegytemplomban, és amelyiken a gyermekeink olvasták az olvasmányt, a szentleckét, a könyörgéseket, illetve a mise énekeibe is bekapcsolódtak.

 

 

A csángó misét után sok ismerősünkkel találkoztunk, beszélgettünk. A vacsora után nem sokára majd helyet kerestünk egy kis pihenésre, ki a buszban, ki a Kegytemplomban, mert hajnali fél négykor már indultunk fel a Kálvárián a keresztúttal. Itt is a gyermekeink olvastak, énekeltek nagyon szépen, majd felérve a hegyre részt vettünk a szentmisén, majd utána várva a nap felkeltét, zengett tőlünk a nyereg: Jöjj Szentlélek, Aranymiatyánk, Mária tiszteletére, Nem vagyunk árvák, Ó Szent István dicsértessél, Csángó himnusz, Magyar himnusz.

 

 

Amikor a ’90-nes években megkezdtük a keresztútját a Kálvária hegyen, a kántor szerepét Mátyás Mónika tanítványunk vállalta, most amikor már befejezte a tanulmányait és haza tért tanítani, ismét a kántori feladat hárul rá. A Jóisten segítsen meg minden falut, hogy valamelyik a tanulóból tanár legyen, térjen majd haza és Mónikához hasonlóan jól tanítson!

 

 

Nyisztor Ilona

 

<<<