Pro Európa Liga képviselői csángóföldi körúton

Október 13-15. között Moldvában járt Smaranda Enache asszony, a Pro Europa Liga társelnöke, Románia finnországi hajdani nagykövete és két marosvásárhelyi munkatársa hogy az előző jelentésüket frissítsék, ugyanis jövő év februárjában az Európa Parlamentben lesz egy frakcióközi ülés az MCSMSZ 20 éves fennállása alkalmából Sógor Csaba képviselő kezdeményezésére, amelynek témája a moldvai csángók helyzete.
Az MCSMSZ vezetőivel való találkozáson áttekintettük a legfontosabb változásokat, amelyek Csángóföldön történtek korábbi jelentésük óta (2002). Október 14-én de. a tanfelügyelőségen és a prefektúrán találkoztak az intézmény-vezetőkkel, majd pedig Nagypatakra, Forrófalvára, Klézsére, Budára és Külsőrekecsinbe látogattak Solomon Adrian MCSMSZ elnök kíséretében, ahol a tanárokkal, iskolaigazgatókkal és a polgármesteri hivatalok képviselőivel találkoztak. A felsorolt helyszíneken az elmúlt években pozitív változások történtek: Nagypatakon beindult idén az iskolai oktatás, sőt a polgármester jóvoltából saját kabinetben zajlanak a magyarórák. Külsőrekecsinben jelenleg több mint 2 magyar katedra van, illetve elkészült az MCSMSZ közösségi háza is. Egyedül Klézsén vannak gondok úgy az iskola mint a helyhatóság képviselőinek attitűdjével.
Pénteken Lujziklagorba, Gajdárra és Pusztinára látogattak Bartha András alelnök kíséretében. Amint olvasóink értesültek róla, Lujzikalagorban idén sem indultak el a magyar foglalkozások az állami iskolában a szülők kérvényei ellenére sem. Ebben a faluban meglátogatták az iskolán kívüli oktatási helyszínünket, ahol Szász Csilla és Petres László tanárok ismertették a helyzetet, szóba elegyedtek az éppen ott lévő, magyar foglalkozásokon részt vevő gyerekekkel, akik elsajátított tudásukból adtak ízelítőt. Ezután útjuk a polgármesteri hivatalba vezetett, ahol a polgármester hiányában a hivatal titkárnője fogadta a delegációt, majd az iskolába, ahol az igazgatóval beszélgettek. Az intézmények álláspontja nem változott, a magyarórák idén nem indulhatnak el.
Kalagorból Gajdárba utaztak, ahol az MCSMSZ által bérelt helységben a helyi tanárokkal és a gyerekekkel találkoztak, majd az iskolába látogattak, majd útjuk Pusztinára vezetett. A perzsoli polgármesteri hivatalban nem találtak senkit, így a pusztinai Magyar Házban találkoztak Mátyás Kinga és Nyisztor Ilona tanárokkal, a Pusztinai Házért Egyesület vezetőivel, gyerekekkel és a hagyományőrző csoport tagjaival, ebéd után kis rögtönzött műsoron vettek részt.
Mindenhol a magyar nyelvű oktatásról, annak állapotáról, iskolások létszámáról, programokról érdeklődtek.
Reméljük, születendő jelentésük újabb impulzust ad a romániai hivataloknak, hogy jobban figyeljenek, segítsék a csángó kultúra megőrzését szorgalmazó non-profit szervezeteket, támogassák nyelv-megőrző tevékenységeiket.

 

Bartha András
Pusztinai Házért Egyesület elnöke
MCSMSZ alelnök

 

2010.10.18.

<<<