A pusztinai Magyar Házban megünnepeltük március 15-ét

A magyar nemzeti nap – március 15-e – alkalmával a pusztinai Magyar Házban is ünnepséget tartottunk, és megemlékeztünk az 1848-as forradalomról. Az ünnepségünk Kossuth Lajos énekével kezdődött, amit úgy a gyerekek mint a hagyományőrzők, jó hangosan énekeltek.

 

 

Bilibók Jenő tanárunk beszélt a 1848 március 15-i eseményekről, majd együtt is megbeszéltük mi is volt a lényege és az üzenete azoknak az eseményeknek. Beszéltünk a 12 pontról, Petőfi Nemzeti daláról, a „márciusi ifjakról”, Kossuth Lajosról, a kokárdáról, a szabadságról, amiért harcolt népünk.

 

 

Ezután a furulya kísérettel több éneket is elénekeltünk együtt, a szabadságharcos dalok a nagyböjti énekekkel vegyültek.
A műsor végén minden résztvevőt teával és sóspereccel kínáltunk.

 

Nyisztor Ilona

<<<