250 éve történt a Siculicidium

Kétszázötven évvel ezelőtt, 1764. január 7-én hajnalban történt a madéfalvi székelyöldöklés, amely Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A több száz áldozatot követelő gyászos esemény negyedévezredes évfordulójának évét Madéfalva Helyi Tanácsa Siculicidium emlékévnek nyilvánította, amelynek fő rendezvényei január 5 és 7 között zajlottak.

 

 

Az évfordulón gyalogtúrával, kiállítással, tudományos tanácskozással, táncszínházi előadással emlékeznek az 1764. január 7-én lemészárolt székely vértanúkra.
A madéfalvi veszedelem után Moldvába menekült székelyek pusztinai leszármazottjai is részt vettünk január 7-én tartott megemlékezésen, amely reggel 7 órakor ágyú- és harangszóval ébresztette a falut. 10 órakor ünnepi szentmisét tartottak a madéfalvi római katolikus templomban, majd az ünneplő közönség átvonult a Siculicidium emlékműhöz.

 

 

Az ünnepségen Nyisztor Ilona elénekelte a „Mikor Csíkból kiindultam”, majd közösen a „Boldogasszony anyánk” című énekeket, a hivatalosságok által tartott beszédek után kopjafát avattak a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége részéről, majd pedig megkoszorúzták az emlékművet, a pusztinai csángómagyarok nevében mi is elhelyeztük egy koszorút az emlékműnél.

 

 

2014. január 7.

<<<