Megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Szombaton, január 7-én részt vettünk a magyarság egyik legtragikusabb történelmi eseménye gyásznapján, a madéfalvi veszedelem néven ismert, XVIII. századi osztrák katonai megtorlás 248. évfordulója emlékünnepségén. Nekünk pusztinaiaknak kötelező megemlékezni erről az eseményről, mert mi a madéfalvi veszedelem menekültjei vagyunk.

 

 

Miről is emlékeztünk?
Mária Terézia császárnő 1760-ban elrendelte a kuruclázadás leverésekor megbízhatatlannak nyilvánított és felszámolt székely határőrség újbóli felállítását. A székelyek sérelmezték, hogy idegenben is kell majd szolgálniuk német vezénylet alatt, és katonai szolgálatuk fejében nem nyerhetik vissza régi szabadságjogaikat.
Nagy részük ezért elbujdokolt az erőszakos sorozás elől, mintegy 2500-an azonban összegyűltek Madéfalván, és tiltakozó petíciót fogalmaztak Mária Terézia számára. A császári csapatok Adolf Buccow tábornok parancsára 1764. január 7-én hajnalban ágyúkkal lőtték Madéfalvát, véres mészárlást rendezve. A hivatalos jelentések 200-ra, a Michael Conrad von Heidendorf, a „lázadás” elfojtása után kiküldött bűnfenyítő vizsgáló bizottság elnöke 400-ra becsülte a halottak számát, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le a császári katonák.
A vész után ezrek, egyes adatok szerint 5 falunyi székely közösség menekült Moldvába gyarapítva a gyimesi és a moldvai csángók sorait.
Az ünnepség 10 órakor kezdődött a madéfalvi katolikus templomban szent misével, utána meghallgattuk a Zöld Péter Általános Iskola növendékei ünnepi műsorát.
12 órai kezdettel – a századfordulón emelt Siculicidium emlékmű előtt – ünnepi beszédet mondott Szentes Csaba, Madéfalva község polgármestere, Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkár valamint Zsigmond Barna Pál főkonzul. Nyisztor Ilona elénekelte a „Mikor Csíkból ki indultam” kezdetű éneket. A koszorúzás után elénekeltük a „Csángó-magyar, csángó-magyar” éneket, a megemlékezés koszorúzással, valamint a magyar és székely himnuszok eléneklésével zárult.
Köszönjük Szentes Csaba Madéfalva község polgármesterének meghívását, támogatását, az MCSMSZ-nek és Ferencz Évának, hogy lehetővé tették részvételünket az ünnepségen!

 

Nyisztor Ilona, Bartha András

 

2012.01.09.

<<<