Lakatos Demeter Egyesület 25. évfurdulója a Pusztinai Magyar Házban

Október 19-én ellátogatott Pusztinába a Mikecs László Emléktúra keretében a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, akik az idén ünneplik megalakulásuk 25. évfordulóját.

 

 

A pusztinai Magyar Ház megtelt szép népviseletbe öltözött gyermekekkel, szülőkkel, tanárokkal. Lengyel Gyula beszámolt az egyesület 25 éves tevékenységéről, ezután László Ildikó, az egyesület műkedvelő tagja elénekelte László Erzsi nénitől a Fúdd el nagy szél c. éneket.

Majd Halász Péter, aki már több mint 40 éve jár Csángóföldre - ő maga is félig pusztinainak tartja magát, hiszen felesége pusztinai leány - méltatta a fiatalon elhunyt csángókutató, Mikecs László életútját, munkásságát – ami bizony még további kutatásra, feltárásra szorul - majd ezután Bilibók Jenő számolt be a moldvai magyar nyelvű oktatásról.

 

 

László Ildikó ismét elénekelt egy László Erzsi nénitől tanult, Hazám, hazám... c. éneket, ezután Nyisztor Ilona tanítványai csodálatos műsora következett, a gyermekek furulyáztak, énekeltek, táncoltak, szavaltak, ami igen nagy tetszést váltott ki a nézőközönségben, nagy tapssal köszöntötték a tehetséges gyermekek és tanáruk változatos, színvonalas műsorát.

Ezután az egyesület levetítette a Lengyel Gyula és Orbán Ágnes által, még a 90-es évek elején a Csíkszeredai Bentlakásban forgatott kb. 20 perces kisfilmjét, amelyben az ott tanuló moldvai diákok – Borbáth Erzsike néni által betanított és összeállított - műsorával Lakatos Demeter életútját tárták elénk - egy diák személyesítette meg magát a költőt, kísérve ezt a többi szereplő diák által előadott szép moldvai népdalokkal és a költő verseivel.

Ezután az egyesülettel közösen megvacsoráztunk, majd a pusztinai asszonyok vidám énekeivel és a vendégekkel való közös énekléssel zárult a szép, bensőséges ünnepi esemény.

 

László Ildikó

<<<