Újabb gyöngyszemmel lett szegényebb a pusztinai csángómagyar kultúra

Ma (2012. március 31-én) kísértük utolsó útján a pusztinai csángómagyar kultúra újabb gyöngyszemét. 2012. március 27-én elhunyt László Józsefné, született Kis Erzsébet, aki a moldvai, pusztinai népdalok éneklésével, archaikus imáival, vallásos énekeivel vált ismertté szerte a világon. Számos erdélyi, maygarországi, de más tájak kutatói, gyűjtői keresték fel életében, hogy meghallgassák, rögzítség, az utókornak is elérhetővé tegyék mindazt, amit Isten tálentumként adott neki.
László Erzsébet 1935. március 19-én született Pusztinában. 1954-ben, 19 éves korában ment férjhez, és házasságából két fiúgyermek és egy leány született. A leánya, Nyisztor Ilona a moldvai magyarság talán legismertebb népdalénekese.
László Erzsébet felejthetetlen hangja a moldvai magyarság kincsestárát tárja elénk, és a magyar népdal legősibb rétegét úgy szólaltatja meg, ahogyan azt kevesen tudják.

 

 

Köszönjük Erzsi néninek mindazt a tudását, amelyet megosztott velünk, sajnos nélküle nemcsak mi, hanem az egész moldvai csángómagyar kultúra lett szegényebb.
Isten fizesse Erzsi néni minden fáradságát, amit a csángómagyar kultúra megőrzéséért tett, adjon az Isten kendnek örök nyugodalmat!

 

Csángó Rádió, Bartha András

 

2012.03.31.

<<<