Pusztinaiak a Homoród menti Népdalvetélkedőn

A Homoród menti Népdalvetélkedőn március 3-án, szombaton vettünk részt a szentegyházi Gábor Áron Művelődési Házba. A részvételünk hagyománnyá vált, és idén is örömmel tettünk eleget a meghívásnak. A versenyszabályzat szerint helységenként minden korosztályból két-két dalos jelentkezhetett a következőképpen: kisgyermek 7-12 év, ifjú 12-20 év, felnőtt 20-60, idős 60-100 év. A 7-12 évesek és a 12-20-évesek 10 énekkel kellet készüljenek, a felnőttek 6-énekkel, az idősek 5 énekkel kellet készüljenek. Ezekből egyet szabadon választott a versenyző és egyet a zsűri.

 

 

A bírálóbizottság korosztályonként állapította meg a díjakat. Az elbírálásnál figyelembe vették az előadott népdalok eredetiségét, hiteles előadásmódját, a népviseletet, hajviseletet, majd a vetélkedő végén kiértékelésre és díjazására került sor.

 

 

A Homoród menti falvak bemutatkozását a Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület katonadalai zárták, őket kísérte a homoródszentmártoni és szentegyházasfalvi népi zenekar.
Mi a pusztinaiak a nem Homoród menti települések részébe tartoztunk.

 

 

Nem jöttünk haza üres kézzel:
12-20 éveseknél Mátyás Mihaela (12 éves) 1-díjas és Pusztiánu Valeria Daniela (13 éves) 2-díjas lett; 50 év felett: Tamás Magdó (62 éves) 1 díjas, Timár Katalin (72 éves) 2-díjas, és Szőcs Tinka (59 éves) 2 díjas lett.

 

 

Örömmel vettünk részt a szentegyházi népdalvetélkedőn, és reméljük, a jövőben is részt vehetünk a versenyen.

 

Nyisztor Ilona

 

2012.03.09.

<<<