Csíkszeredai gyermekek látogatása

Október 8-án, szombaton 55 csíkszeredai általános iskolás és líceumi tanuló gyermek látogatott Pusztinára. Őket Ft. Szecsete Zoltán csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia káplánja, György Imre gyakorlati éves kispap és Ft. László Rezső hargitafürdői plébános kísérte. A kirándulást a Szent Kereszt Főplébánia szervezte és a gyermekek a jó magaviseletükért, a templomi ministánsi szolgálatukért és a vallásórákon nyújtott teljesítményükért jutalomként kapták ezt.
A pusztinai Magyar Ház vendégei voltak, ahol ismerkedhettek a település múltjával és jelenével. A pusztinai gyermekek és a felnőtt hagyományőrző csoport Nyisztor Ilona irányításával énekes-mesés előadással fogadták őket. A csikszeredai vendégek nagy figyelemmel követték végig a népdalokat, meséket. Érdekelte őket a beszéd archaikus csengése, a szavak régi formája. Pusztina egy székelyes csángó település, mégis találtak bőven olyan szavakat, melyeket a székelyek lakta területeken már nem használnak.
Az előadás után mindenki a ház vendége volt egy forró teára, majd visszaindulás előtt a kísérőik irányításával a faluban sétáltak és meglátogatták a pusztinai templomat.
A Szent Kereszt Főplébánia szevezte a pusztinai gyermekek nyári gyimesfelsőloki táborát. Ennek folytatásaként a jövő nyáron Csíkszeredában tervezik a tábort. A csíkszeredai táborban pusztinai és csíkszeredai gyerekek vesznek majd részt.
Köszönjük az együttmködést és a pusztinai Magyar Ház és a benne folyó magyar nyelvi foglalkozások támogatását.

 

Bilibók Jenő

 

2011.10.14.

<<<