III. Pusztinai Zenetábor
2011. július 3-10.

Ez a harmadik esztendő amikor az Óbudai Népzenei Iskola tanáraival, diákjaival együtt megszervezzük a Pusztinai Zenetábort.
Jól sikerült minden szempontból. Úgy az Óbudai Népzene Iskola növendékei, mind a pusztinai gyerekek nagyon komolyan vették a tanulást, ez bizonyítja az a színvonalas fellépés is, amit a záróesten tartottunk.

 

 

De lássuk, mi is történ az egy hét alatt?
Július 3-án délbe érkeztek meg a vendégek, a faluban primícia (frissen szentelt pap első miséje) volt, amit megtekintettek, majd az ebéd után mindenkinek szabadprogramja volt a befogadó családnál.
Este a vacsora után már táncház is kerekedet.

 

 

Július 4-én a megnyitón a köszöntő beszédek után felléptek a pusztinai továbbtanulok: Mátyás Mónika, Kovács Krisztián, Timár Andrea Karina és Tamás Júlia Roxána. Ők Erdélyben és Magyarországon tanulnak középiskolákban, felsőfokú intézményekben.
A Pusztinai Hagyományőrző Csoport is fellépett énekkel, mesével, majd a pusztinai növendékek elénekelték hangszer kísérettel a „Pusztinai nagy hegy alatt” éneket.
A megnyitó után, minden gyerek megismerkedett a tanárral, akivel egy héten át fognak tanulni.

 

 

Egyaránt jelentkeztek furulyára, kobozra, hegedűre, énekre, gyöngyfűzésre. Voltak kezdő és haladó csoportok. A kijelölt helyen minden csoport el is kezdte a tanulást.
Intenzív héti tanulás volt úgy délelőtt 10-13 óra között, mint délután 16-19 között, amikor hegedülni, furulyálni, kobzon játszani, énekelni, táncolni tanultak a jelentkezők.
A vacsora után minden este 20,30-22,30 között táncházzal zárult a napunk.

 

 

Az idén is nagy sikert aratott Antal Tibor és zenekara. A színpadi produkciójuk után gyimesi táncokat tanítottak nekünk.
A csobotfalvi Antal Imre és zenekara is – mint a táboruk előző alkalmaival – most is a lelküket-szívüket kitették az előadásukban, így nem maradat senki fal támogatni, még a tanárak is beálltak a táncba.

 

 

A kürtöskalács sütést sem hagytuk ki. Nagy dicséretet érdemel Szabó Krisztina, Száras Ioána, Timár Karina, akik a volt tanáraikkal, Vajda Évával és Szabó Lászlóval minden alkalommal gyúrták, sütötték a kürtöskalácsot, az idén a tanárak nem tudtak részt venni a táborban, de a leánykák olyan jól előkészítették az anyagot mintha itt lettek lenne a tanárok is. Együtt a hagyományőrző asszonyokkal nagyon finom kürtöskalácsot sütöttünk, ami az ebéd után gyorsan el is tűnt a hasunkba.

 

 

Minden esztendőben szoktunk kirándulni a csángó falvakba, az idén Külsőrekecsinbe utazott a társaság. A Magyar Háznál várt Divald Borbála tanárnéni a gyerekekkel, és Szarka Meric a hagyományőrző csoporttal. Be mutatták énekeiket, táncaikat, viseletüket, jó volt együtt lenni. A falu közti séta se maradhatott ki.

Szombaton 10 órától délután 3 óráig az erdő mellet piknik-nap volt. Sportversenyek,vetélkedők, kincskeresés, ének, tánc, grillezéssel töltöttük az időt, amely nagyon gyorsan el is telt.

16 órától már mindenki szép ünnepélyes ruhába, izgalommal várta a színpadi produkciót, ahol alkalom volt bemutatni mit tanult ezen a héten.

 

 

Nem is ért jól a végére a tábor, máris mindenki azon gondolkodott, hogy a jövő évi táborban is vissza térjen. Ez sokat mond nekünk!

Köszönet a helybeli oktatóknak: Mandáche Aurelnek, Legedi László Istvánnak, Szarka Máriának, Bálint Erzsinek.
Köszönet a budapesti Óbudai Népzenei Iskolának, tanárainak, akik idejüket nem kímélve eljöttek Pusztinára, hogy szellemileg is, anyagilag is lehetővé tegyék a tábor megszervezését: Kobzos Kiss Tamásnak, Horváth Attilának, Jakab Csongornak, Turi Andrásnak, Kovács Mártonnak, Horváth Évának.

 

 

Köszönet Timár Andrea Karina továbbtanulónknak, aki levezette az őrzőangyal játékot, ami egész héten izgalom alatt tartott: vajon ki az, aki minden nap tesz a borítékunkba valami meglepetést? Ugyancsak Andrea szervezte meg a sportvetélkedőket, a kincskeresést, a kicsikkel foglalkozott a szünetekben, és a záróünnepségen felléptek a tanult játékos énekekkel.

Köszönet a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, akik lehetővé tették az első zenetábor megszervezését.
És nem utolsósorban köszönjük a III. Pusztinai Zenetábor megszervezését anyagilag is támogató Bethlen Gábor Alapnak, Fabó Imre Alapítványnak és a Rákóczi Alapítványnak, akik látogatásukkor hagytak adományokat erre a célra.

Nagyon reméljük, hogy a jövő évben is meg tudjuk szervezni a tábort, és újra együtt tanulhatunk, együtt lehetünk!

 

A III. Pusztinai Zenetáborról a Csángó Rádió
Guzsalyas c. műsor részére készült riportot hallgathatjuk meg:

 

 

Beszámoló és fényképek: Nyisztor Ilona

 

2011.07.12.

<<<