Casa Comunitară din Pustiana

 • După schimbările din 1989 cererile localnicilor pentru introducerea studierii limbii maghiare în școală, precum și în serviciul religios a fost o doleanță continuă.
 • Refuzul inspectoratului școlar, al bisericii, refuzul autorităților a pus bazele ideii cumpărării sau construirii unei case comunitare.
 • Această idee a început să prindă contur în anul 2000, când Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM) a demarat programul extrașcolar în limba maghiară.
 • În 2002 Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania (SMCT) a  achiziționat cu sprijin financiar extern.
 • După câțiva ani, în toamna anului 2005 au demarat lucrările de construcție, acestea încheindu-se la mijlocul lui 2006.

 

 

Programe organizate și derulate în Casa Comunitară

 • După finalizarea lucrărilor de construcție în mai 2006 Fundația Teleki László a organizat simpozionul internațional Moştenire periclitată – Culturi periclitate.
 • Din toamna anului 2006 Casa Comunitară oferă spațiu pentru programul extrașcolar organizat pentru copii de către Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova.
 • Am găzduit a III-a ediție al Concursului de Cântece Populare de pe Valea Siretului la care au participat cei mai talentați elevi din localitățile ceangăiești.
 • Oferim spațiu pentru numeroase activități extrașcolare (în principal activități meșteșugărești și de păstrare și învățare a culturii și obiceiurilor populare).
 • Ne-a delectat cu istorisiri marele povestitor András Berecz, au susținut activități meșteșugărești graficianul Marietta Kartali și sculptorul István Majoros, respectiv pictorul László Szabó și profesoara Éva Vajda, care timp de doi ani au fost și profesori; și-a expus lucrările fotograful Gyula Ádám; a ținut prelegeri literare poetul Attila Sántha, ne-au cântat Formația Berka, Formația Fabatka; ne-au prezentat scenete actorii László Pelsőczy, Gréta Herman și Emese Mettler de la Teatrului Național de Cameră conduși de regizorul Mátyás Usztics, etc.
 • Am primit vizita Ambasadorului Ungariei la București Oszkár Füzes și secretarului Géza Polonyi, ne-au fost oaspeți conducerea SMCT și reprezentanți din conducerea UDMR, ai Cabinetului Primului Ministru Ungar și reprezentanți ai altor organizații guvernamentale și neguvernamentale din Ungaria, etc.
 • Am găzduit elevii clasei a V-a de la Școala Bethlen Gábor din Lăzarea, iar elevi de pe valea Nirajului și Sovata ne-au prezentat o scenetă muzicală din opera lui Zoltán Kodály.
 • În vara anului 2009 am organizat Prima Tabără de Muzică din Pustiana la care au participat peste 100 de persoane – invitați și localnici.
 • În august 2009 câțiva membrii ai Cavalerilor Sfântului Ștefan ne-au adus și prezentat copia fidelă a sabiei Șfântului Ștefan rege, originalul căreia se păstrează din 1368 la Praga.
 • În toamna anului 2009 membrii Universității Libere a Protestanților Maghiari din Europa și-au ținut adunarea anuală în Casa Comunitară din Pustiana, unde din partea gazdelor președintele Andrei Borto a prezentat un scurt istoric al localității, iar invitatul de onoare, profesorul universitar Vilmos Tánczos a ținut o prelegere despre istoria ceangăilor și starea lor actuală.
 • La sfârșitul lui 2009 am editat site-ul bilingv – maghiar și român – al localității, care de la mijlocul anului 2010, cu ajutorul susținătorilor, a fost tradus și în limbile engleză și germană. Pagina poate fi accesată la adresa a www.pusztina.ro, respectiv www.pustiana.ro.