Pusztinai Közösségi Magyar Ház

 • Az 1989-es változások után a magyar nyelv iskolai és templomi használata folyamatos igény volt a pusztinaiak (és számos más csángó falu) részéről.
 • A kérvények folyamatos elutasítása a tanfelügyelőség, az egyház, az állami szevek részéről felébresztették bennünk egy ház megvásárlását, vagy építését, amely közösségi ház szerepet töltsön be.
 • Ez az igény 2000-től kezdett egyre jobban körvonalazódni, ehhez hozzájárult az, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) elindította az iskolán kívüli magyar nyelv oktatási programját.
 • 2002-ben sikerült egy telket is vásárolni, az anyagiakat a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) biztosította, a lebonyolító az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) volt.
 • Újabb pár évnek kellett eltelnie, míg végül 2005-ben elindulhattak az építkezések, és 2006-ra elkészült az annyira áhitott ház is.

 

 

A Házban szervezett programok

 • A ház építkezési munkálatainak befejeztével, 2006 májusában máris helyszíne volt a Teleki László Alapítvány által szervezett Veszélyeztetett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák című nemzetközi konferenciának.
 • 2006 őszétől pedig a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége iskolán kívüli oktatási programjának ad helyszínt a közösségi ház; ez a tevékenység folyamatos, iskolai időben naponta vannak foglalkozások az iskoláskorú gyermekekkel.
 • Továbbá helyszíne volt a III. Szeret menti Népdalvetélkedőnek, amely szintén MCSMSZ szervezésében zajlott, s amelyen minden oktatási helyszínről részt vesznek a legjobb énekes gyerekek.
 • Számos iskolán kívüli tevékenység helyszíne, amelyek főképp kézműves foglalkozások, illetve kulturális tevékenységek (ének- és tánctanulás, hagyomány ápolás).
 • A házban megfordult és előadást tartott korunk legnagyobb magyar mesemondója, Berecz András; kézműves foglalkozásokat tartottak Kartali Marietta grafikus és Majoros István szobrász, illetve Szabó László festőművés és Vajda Éva tanárnő, akik gyermekeinket két éven kereszül iskolában és iskolán kívül is tanították; kiállítást tartott Ádám Gyula fotóművész; előadást tartott Sántha Attila költő, a Berka Együttes, a Fabatka Együttes; a Nemzeti Kamara Színháztól Usztics Mátyás rendező vezetésével Pelsőczy László, Herman Gréta és Mettler S. Emese előadók mutattak be produkciót, stb.
 • Vendégeink voltak a bukaresti Magyar Nagykövetségtől Füzes Oszkár nagykövet és Polonyi Géza titkár, meglátogattak az EMKE és az RMDSZ vezetői, a magyar Miniszterelnöki Hivatal és más magyarországi szervezetek képviselői, stb.
 • Vendégül láttuk a szárhegyi Bethlen Gábor iskola ötödikes diákjait, fogadtuk a nyárádmenti és szovátai gyerekeket, akik Kodály Zoltán egyik művét mutattát be nekünk, stb.
 • 2009 nyarán megszerveztük az I. Pusztinai Zenetábort, amelyen több mint 100 fő vett rész – vendégek és helyiek egyaránt.
 • 2009 augusztusában a Szent István Lovagrend tagjai ötödik zarándoklatuk alkalmával felkeresték Pusztinát is, és bemutatták államalapító királyunk 1368 óta Prágában őrzött kardjának hiteles, ereklyésített mását.
 • 2009 őszén a Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem a pusztinai Magyar Házban tartotta éves gyűlését, amelyen Bartha András elnök bemutatta a falut, Tánczos Vilmos egyetemi professzor pedig ismertette a csángók történelmét, jelenlegi helyzetét.
 • 2009 végétől megszerkesztettük kétnyelvű – magyar és román – honlapunkat, amely 2010 közepétől újabb két – angol és német – nyelvvel bővült – hála az önzetlen támogatóinknak, akik lefordították megjelentetett anyagainkat. A honlap elérhető a www.pusztina.ro, illetve a www.pustiana.ro címen.