Asociația „Pusztinai Házért” Egyesület

Asociația „Pusztinai Házért” a fost înființată în anul 2007 și are ca scop principal asigurarea funcționării casei comunitare din Pustiana.

- satisfacerea nevoilor culturale și comunitare locale și regionale;

- protejarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale și regionale a ceangăilor maghiari și a patrimoniului cultural imaterial;

- educația permanentă și formarea profesională continuă în cadrul și în afara sistemelor formale de educație, în orice domeniu;

- oferirea de produse și servicii publice socioculturale diverse.

 

Asociația a fost înființată de către reprezentanții Asociației Sfântul Ștefan Pustiana, Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania și Centrul Cultural Județean Harghita.

 

Asociația a fost înregistrată la Judecătoria Miercurea Ciuc, este constituită pe durată nedeterminată, este neguvernamentală și non-profit, în conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 aprobat prin Legea 246/2005 și în concordanță cu legislația română în vigoare privind reglementările sectorului non-profit.

 

La Adunarea Generală din data de 16 aprilie 2009 a Asociaţiei „Pusztinai Házért” la care au fost prezenţi Karda Emese preşedinte, membru fondator (Miercurea Ciuc, reprezentant al Centrului Cultural Judeţean Harghita), Kötő Iosif membru fondator (Cluj Napoca, reprezentant al Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania – SMCT) şi Matieş Ştefan membru fondator (reprezentant al Asociaţiei Sfântu Ştefan Pustiana) s-a hotărât de comun acord modificarea Statului şi Actului constitutiv al asociaţiei.

 

Astfel se modifică următoarele:

 

Art. 1. Se modifică componenţa membrilor fondatori ai Asociaţiei „Pusztinai Házért”. Membrii Asociaţiei nu vor fi reprezentanţii organizaţiilor cu personalitate juridică, ci persoane fizice.

 

Art. 2. Sediul Asociaţiei rămâne neschimbată: în Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei nr. 4, județul Harghita. Se va înfiinţa un punct de lucru în localitatea Pustiana, judeţul Bacău.

 

Art. 3. Se modifică componenţa Consiliului de Conducere, astfel:

Preşedinte: Borto Andrei
Vicepreşedinte: Nistor Elena
Secretar: Nistor Dumitru
Cenzor: Kató Mária.

 

Art. 4. Celelalte clauze rămân nemodificate.

 

Toate modificările hotărâte de către Adunarea Generală a asociației au fost înregistrate la Judecătoria Miercurea Ciuc cu Încheierea Civilă irevocabilă nr. 1313 din Ședința Publică din 25.06.2009 (Dosar nr. 1763/258/2009).